Projectes per a dones Ghana

Projectes per a dones a Ghana de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Ghana d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dones.

La pobresa i la discriminació de la dona són un dels problemes més rellevants al país; s'estima que un 30% de la població viu per sota del llindar internacional de la pobresa. No obstant l'anterior, la situació de la dona a canviat progressivament ia Ghana ha un moviment fort de reivindicació dels drets de les dones. Mans Unides desenvolupa projectes perquè la igualtat de la dona es materialitzi i hi hagi un empoderament de la mateixa en l'àmbit públic i privat.