Projectes per a dones Etiòpia

Projectes per a dones a Etiòpia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Etiòpia d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa , la fam , la malaltia , l'analfabetisme , la violència i l'explotació sexual , la desocupació i el treball esclau , la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

A Etiòpia la situació de les dones és greu tenint en compte que des de petites les nenes es veuen forçades a deixar l'escola o a efectuar matrimonis forçats, igualment han de realitzar treballs que sobrepassen la seva capacitat física el que comporta a problemes de salut. Malgrat que Etiòpia ha avançat en matèria d'igualtat de gènere, hi ha molta feina per fer.