Projectes per a dones El Salvador

Projectes per a dones a El Salvador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a El Salvador d'ONG Mans Unides

A El Salvador, Mans Unides prioritza les dones que ja són víctimes de desigualtat per la societat i els seus patrons culturals (masclisme i patriarcat), són també un sector majoritari de població que és doblement afectada per les polítiques socioeconòmiques que les margina de la producció, i les sotmet a explotació, amb baixos salaris (comparats amb treballs similars ocupats per homes), també són blanc directe de la inseguretat alimentària, inaccessibilitat d'aliments sans i de cost raonable. Són elles les que ádemas de l'activitat productiva, tenen la càrrega del treball reproductiu en una majoria de llars amb direcció de dones, que han de dia a dia, resoldre l'alimentació del seu grup familiar.
A El Salvador, Mans Unides també donarà suport a programes integrals contra la violència de gènere. El treball de promoció de l'equitat de gènere és necessari en un país amb alt nivell de masclisme. En molts casos és la dona qui sosté la família, des del productiu, l'organitzatiu i l'educatiu fins al rescat dels valors culturals, la identitat colectiva, etc.