Projectes per a dones Camerun

Projectes per a dones a Camerun de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Camerun d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa , la fam , la malaltia , l'analfabetisme , la violència i l'explotació sexual , la desocupació i el treball esclau , la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Camerun és un dels països on aquesta arrelada la violència de la dona en la quotidianitat i també experimenta alts nivells de discriminació, pel que resulta necessària l'actuació de diferents organitzacions internacionals i no governamentals per lluitar contra la discriminació.