Projectes per a dones Burkina Faso

Projectes per a dones a Burkina Faso de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Burkina Faso d'ONG Mans Unides

A Burkina Faso la dona està clarament discriminada i el seu accés a l'educació, sanitat o mitjans de producció és reduït. Depèn de les ètnies, però la predominant al país, la mossi, discrimina les dones amb pràctiques que atempten contra els seus drets bàsics. Segueixen practicant l'ablació, els matrimonis forçats, el levirat, no tenen dret a la proprietat de la terra i la seva veu no és escoltada en la família. En altres ètnies la situació de la dona és millor, però en general la societat del país és patriarcal. Mans Unides ha finançat nombrosos projectes de promoció femenina encaminats a millorar les seves condicions de vida formant-les i ajudant-les a realitzar activitats generadores de beneficis econòmics. En els projectes educatius prioritza els que duen a terme una discriminació positiva de nenes i joves. La presència femenina a les escoles baixa a secundària ja que en molts casos són obligades a abandonar els estudis per contraure matrimoni, per dedicar-se a la casa, per dificultats en el trasllat a les escoles o perquè les famílies inverteixen els seus recursos en els fills homes, ja que les dones en casar-se passen a pertenener a la família del marit i la seva família de sang considera que no els repercutirà positivament la formació de les filles. Per això Mans Unides ha col·laborat també en la construcció de nombrosos albergs femenins que els permetin acudiar al col·legi i viure condicions de seguretat.