Projectes per a dones Brasil

Projectes per a dones a Brasil de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Brasil d'ONG Mans Unides

A causa de la seva història i posició geogràfica, el Brasil és un Estat en on hi ha multiculturalitat, on viuen dones blanques, negres, mulates; hi ha poblacions al Brasil on en que en la seva majoria són dones negres i mulates a qui se'ls neguen drets fonamentals a causa de que es troba arrelada en la cultura, per raons històriques, l'explotació d'aquesta població. La manca d'escolarització, d'oportunitats, de treball digne, la baixa autoestima i el desconeixement dels seus drets ajuden a perpetuar un sistema de producció esclavista, on les dones es veuen obligades a treballar en condicions lamentables per poder sobreviure amb salaris molt baixos i la exposició de llocs de treball insalubres.

Hi ha diferents organitzacions encarregades de buscar maneres en què es d'una millora en la qualitat de vida d'aquestes dones, dins d'aquestes activitats s'ha conclòs que s'ha de treballar especialment en qüestions referents a la conquesta de la ciutadania i de l'autoestima, i la necessitat de realitzar polítiques públiques transformadores.

Es busca capacitar professionalment a aquestes dones i crear alternatives d'ocupació dignes que els permeti sortir de l'explotació a què es veuen sotmeses. Amb els diferents projectes es busca proporcionar alternatives de supervivència i generació de renda, per mitjà de la formació de dues unitats productives de económia solidària i promovent la seva autonomia econòmica i financera. Igualment és important donar formació a les dones sobre qüestions com la igualtat de gènere, la raça i la classe.