Projectes per a dones Bolívia

Projectes per a dones a Bolívia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Bolívia d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Amb els projectes de microcrèdit es busca respondre a un dels àmbits d'autonomia de la dona, l'enfortiment de les seves capacitats econòmiques, que suposaria l'accés als recursos materials, humans i socials necessaris, a través de la seva capacitació per a la gestió de microcrèdits .

Hi ha llocs al territori bolivià en on es dóna una desintegració del nucli familiar per estar buscant mitjans de subsistència, moltes vegades els homes abandonen les parcel·les deixant les seves dones a càrrec de la família.

Davant la perllongada absència dels esposos en les parcel·les familiars, la responsabilitat de brindar aliment a la família recau en les dones, pel que resulta un veritable repte per a les dones i diferents organitzacions, trobar formes sostenibles de producció d'aliments en un territori de alta vulnerabilitat camperola.