Projectes per a dones Benín

Projectes per a dones a Benín de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament de la dona a Benín d'ONG Mans Unides

Les dones en els països de desenvolupament són les més afectades per la pobresa, la fam, la malaltia, l'analfabetisme, la violència i l'explotació sexual, la desocupació i el treball esclau, la discriminació i l'exclusió de la vida pública. Hi ha un clar desavantatge per a la dona en relació als homes en l'accés a la igualtat d'oportunitats de desenvolupament peronal i comunitari, és per aquest motiu que la nostra organització enfoca la seva feina en el suport i ajuda a les dones, implementant diferents programes on hi ha un protagonisme de la dona.

Les dones a Benín tenen una càrrega laboral extenuant, moltes vegades major a la dels homes però el seu salari és molt menor. Com a mitjana treballen 56 hores setmanals, mentre que els homes només treballen 42. Els ingressos pel treball de les dones són molt beneficiosos per a la nutrició, la salut i l'educació dels fills.

La majoria de les dones a Benín són analfabetes i tenen un gran nombre de fills però tot i això són un suport de les llars i la societat; hi ha un projecte en el qual es dona un suport de la nostra organització en on es proporciona formació a les dones per tal que aquestes desenvolupin les seves pròpies cooperatives i així millorin la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Mans Unides desenvolupa altres projectes que afavoreixin a les dones i es vagi construint una igualtat veritable.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00