Projectes de desenvolupament de la salut a Amèrica Llatina

Exemples de projectes de desenvolupament de la salut a Amèrica Llatina de l'ONG Mans Unides

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG que treballa per al desenvolupament de la salut a Amèrica Llatina. ONG Mans Unides realitza projectes de desenvolupament per a la promoció de la salut en els següents països del continent llatinoamericà:

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

A Amèrica Llatina, a l'àrea de la salut, Mans Unides treballa des de la promoció i la prevenció de malalties, associat a l'establiment d'infraestructures bàsiques, capacitació sobre hàbits d'higiene, formació d'agents comunitaris, accés a medicines alternatives, participació en polítiques públiques i salut indígena. En cap cas es tracta de suplantar els rols d'Estat, més al contrari, es buscaria configurar un treball conjunt.

Entre 2011 i 2015, Mans Unides va finançar 72 projectes sanitaris a Amèrica Llatina. A Bolívia, els projectes sanitaris s'han potenciat creant dispensaris populars en zones marginals i afavorint la capacitació de promotors i llevadores locals. A Nicaragua, Mans Unides posa èmfasi en els aspectes preventius, com a formació de promotors de salut, formació de llevadores i equipaments bàsics.