Projectes de desenvolupament de la dona a l'Àfrica

Exemples de projectes de desenvolupament de la dona a l'Àfrica de l'ONG Mans Unides

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG que treballa per al desenvolupament de la dona a l'Àfrica. ONG Mans Unides realitza projectes de desenvolupament per a la promoció de la dona en els següents països del continent africà:

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

La dona africana és el motor econòmic de la seva família i de la societat en què viu, però ens trobem a anys llum que aquest paper li sigui reconegut. Perviuen costums i usos ancestrals que la sotmeten a l'home en tots els aspectes de la seva vida. Pateix discriminació laboral, educativa i econòmica a més d'estar sotmesa a violència de gènere. És la responsable del sosteniment de la família, realitza les nombrosíssimes i duríssimes tasques domèstiques, s'ha de fer càrrec de l'educació dels seus nombrosos fills i més contribuir econòmicament al nucli familiar amb treballs mal remunerats, (venda ambulant, artesania o agricultura) i, en molts casos sense remunerar. L'absència de formació li impedeix accedir a feines que li permetin tenir una certa llibertat econòmica. Paradoxalment, és la responsable de produir els aliments als que tot just té accés, és mà d'obra barata com a jornalera que serveix als propòsits de la mà ferotge de l'explotació més conservadora. Parlem aquí d'ocupació no formal, és a dir d'ocupacions desprotegits en els quals el treballador no té drets ni representació ni protecció social.

Mans Unides finança nombrosos projectes de promoció femenina a Burkina Faso, encaminats a millorar les seves condicions de vida formant-les i ajudant-les a realitzar activitats generadores de beneficis econòmics.

En els projectes educatius prioritza els que duen a terme una discriminació positiva de nenes i joves. La presència de les nenes a les escoles ha augmentat considerablement a primària, la presència femenina a les escoles baixa a secundària ja que en molts casos són obligades a abandonar els estudis per contraure matrimoni, per dedicar-se a la casa, per dificultats en el trasllat a les escoles o perquè les famílies inverteixen els seus recursos en els fills homes, ja que les dones en casar-se passen a pertànyer a la família del marit i la seva família de sang considera que no els repercutirà positivament la formació de les filles. Per això Mans Unides col·labora també en la construcció de nombrosos albergs femenins que els permetin anar al col·legi i viure condicions de seguretat.