Projectes de desenvolupament agropecuari a Àsia

Exemples de projectes de desenvolupament agropecuari a Àsia de l'ONG Mans Unides

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG que treballa per al desenvolupament agropecuari a Àsia. ONG Mans Unides realitza projectes de desenvolupament per a la promoció agropecuària en els següents països del continent asiàtic:

La major part del sòl asiàtic resulta inadequat per a l'agricultura: menys de la tercera part és d'ús productiu. En general, la unitat bàsica de producció és el llogaret, no la granja. Al sud, sud-est i est d'Àsia, l'agricultura es caracteritza per tenir petites parcel·les en planes al·luvials, massa habitants en molt poc terreny, producció dedicada en la seva major part a la subsistència, altes taxes d'arrendament (excepte en els països comunistes), forta dependència dels cereals i altres productes alimentaris i tecnologies antiquades. L'arròs és l'aliment bàsic del sud, sud-est i est d'Àsia. Normalment creix en condicions d'humitat.

Entre 2011 i 2015, ONG Mans Unides va finançar 57 projectes de desenvolupament agropecuari a Amèrica Llatina.

Per exemple, a l'Índia, ha participat en programes d'irrigació i de millora en l'aprofitament de l'aigua (Watersheds), millora de la producció agrícola i ramadera: capacitació, organització, crèdit; programes de formació en dret.

Projecte Agropecuari Àsia | ONG Índia | Accés Aigua Potable

Els habitants de Narayanpur (India) necessiten obtenir l'accés a l'aigua potable

Aquest projecte agropecuari a l'Índia té l'objectiu de garantir l'accés a l'aigua potable a... Llegir més
Projectes agrícoles | Projectes Índia | ONG Tarragona

La sequera amenaça els cultius habituals dels pobles de Tiruppur (Índia)

Aquest projecte agropecuari a l'Índia té l'objectiu de millorar el funcionament dels cultius... Llegir més
| Projectes de desenvolupament a Àsia | ONG Tarragona