Projectes Benín

Projectes a Benín de cooperació al desenvolupament

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

Exemples projectes de desenvolupament a Benín d'ONG Mans Unides

Benín va ser una antiga colònia francesa que va aconseguir la independència el 1960. La capital de Benín és Porto Novo, però el seu govern està en Cotonou.

Benín és una nació tropical i subsahariana, dependent majoritàriament de l'agricultura. Benín té una població d'aproximadament 9 milions de persones.

L'economia de Benín segueix sent subdesenvolupada i dependent de l'agricultura de subsistència, producció de cotó i intercanvi regional. Hi ha petroli, or, marbre i pedra calcària, però explotat per estrangers, permetent la sortida del capital.

Fora de les ciutats els serveis de salut són escassos. L'esperança de vida és de 53 anys. La mitjana de fills per dona és de 5,20.

Pel que fa al nivell d'alfabetització, només el 42,4% de les persones majors de 15 anys sap llegir i escriure (55,2% per als homes i 30.3% per a les dones).

Font: Wikipedia

Més informació:
ONG Benín Benín (Viquipèdia)

ONG contra la pobresa al món