Projectes Bangla Desh

Projectes a Bangladesh de cooperació al desenvolupament

Exemples projectes de desenvolupament a Bangladesh d'ONG Mans Unides

Quan l'Índia va ser dividida en 1947, Bengala va ser separada segons les tendències religioses: la part occidental es va integrar a l'Índia i la part oriental es va unir a Pakistan. El 1971 la discriminació política i lingüística, així com l'abandó econòmic, van portar amb si una sèrie de conflictes amb el Pakistan, el que va conduir a la guerra d'independència i l'establiment de Bangla Desh com una nació autònoma.

Després de la independència, el nou estat va patir fam, desastres naturals i pobresa generalitzada, així com agitació política i cops militars. La restauració de la democràcia en 1991 va ser seguida per una relativa calma i un lent progrés econòmic.

Segons el Banc Mundial, el país ha progressat significativament en matèria de desenvolupament humà, en les àrees de l'alfabetització, l'equitat de gènere en l'educació i la reducció del creixement de la població. No obstant això, encara enfronta una sèrie de desafiaments importants, incloent-hi la corrupció generalitzada, la sobre població, la pobresa generalitzada, el desigual repartiment de les terres (el 60% del terreny està en mans del 16% dels propietaris) i el perill creixent d'una crisi hidrològica provocada pel canvi climàtic a més dels freqüents ciclons i les inundacions.

A causa dels baixíssims costos laborals al país, donada l'alta taxa de pobresa, i la baixa o inexistent protecció social, les principals companyies tèxtils multinacionals estan instal·lades a Bangla Desh. El país asiàtic també compta amb importants quantitats d'arròs, te i mostassa, tots ells productes d'exportació.

El 2014 Bangla Desh tenia 166 milions d'habitants. El país compta amb la densitat més gran de població en el món, encara que la taxa de fertilitat s'ha reduït a 2,5 nens per dona. Només el 3% i els habitants depassa els 65 anys. L'esperança de vida és de 63 anys, perquè encara no s'han eradicat malalties com el paludisme, la leptospirosi i el dengue. La taxa d'alfabetització és del 57% (2011).

Fuente: Wikipedia

Més informació:
ONG Bangla Desh Bangla Desh (Viquipèdia)