Projectes agropecuaris Zimbabwe

Projectes agropecuaris a Zimbabwe de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Zimbabwe d'ONG Mans Unides

La seguretat alimentària és un dret fonamental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara agropecuaris que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agropecuaris no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.

Segons la FAO els mitjans de vida d'un 70% de la població depenen de l'agricultura, aquest és un sector fonamental per a la recuperació econòmica. Cal que es redueixin els costos en la producció, s'augmenti el rendiment i es mitigui el canvi climàtic.