Projectes agropecuaris Senegal

Projectes agropecuaris a Senegal de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Senegal d'ONG Mans Unides

Al Senegal ONG Mans Unides ha realitzat projectes agropecuaris dirigits a millorar l'accés a l'aigua de la població rural, mitjançant la construcció de pous, dipòsits d'aigua. Així mateix s'han realitzat instal·lacions de reg per degoteig per a la creació d'hortes, ja que proporcionen a les famílies aliments necessaris per millorar la seva dieta durant tot l'any. Altres projectes han consistit en la compra d'equipament agropecuari, en la creació de fons rotatius dirigits a associacions de dones, i la compra de maquinària com molins i descascarilladoras per a processament de cereals.