Projectes agropecuaris Perú

Projectes agropecuaris a Perú de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Perú d'ONG Mans Unides

La seguretat alimentària és un dret fonamental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara agropecuaris que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agropecuaris no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.

A Perú el sector agropecuari ha estat objecte de vaivens socials, econòmics i polítics que han ocasionat ajustos i expansions però que no han permès consolidar el creixement sostenible de l'activitat agropecuària. Perú és un dels països que té més biodiversitat al món, motiu pel qual s'ha d'incentivar accions per a l'ús productiu dels recursos naturals renovables, l'aigua, sòl i covertura vegetal mitjançant obres de conservació de sòl, reforestació entre altres per aconseguir una agricultura sostenible. Igualment s'ha de generar la protecció dels petits agricultors, el que s'aconsegueix amb definir clarament els drets de propietat i les lleis per a la protecció.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Les comunitats indígenes del Perú necessiten arribar a la seva sobirania alimentària per protegir la seva manera de vida

Aquest projecte agropecuari al Perú té l'objectiu de donar suport a les comunitats indígenes de l'Amazones a enfortir... Llegir més
Projectes Perú | Projectes Amèrica Llatina | Projectes agropecuaris | ONG Tortosa