Projectes agropecuaris Mèxic

Projectes agropecuaris a Mèxic de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Mèxic d'ONG Mans Unides

A Mèxic, la prioritat d'ONG Mans Unides és garantir la seguretat alimentària dels pobres i augmentar els seus ingressos. Per a això és necessari augmentar les capacitats econòmiques. En el medi rural, els projectes de desenvolupament inclouran els componantes d'augment de productivitat, diversificació de cultius, economia de pati, agricultura orgànica, disponibilitat de terres, capacitació productiva i empresarial, millora de la comercialització, fortelecimiento organitzatiu.