Projectes agropecuaris Mauritània

Projectes agropecuaris a Mauritània de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Mauritània d'ONG Mans Unides

A Mauritània l'agricultura està molt lligada al clima i les condicions locals i la ramaderia és l'activitat econòmica més important, però està limitada sobretot al sud. Els principals cultius són el mill, els llegums, l'arròs, les patates, els dàtils i el blat de moro. A més de l'anterior té un gran potencial en la pesca marina. La seguretat alimentària és un dret fonamental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara agropecuaris que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agropecuaris no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.