Projectes agropecuaris Malawi

Projectes agropecuaris a Malawi de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Malawi d'ONG Mans Unides

La seguretat alimentària és un dret fundmaental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara els agropecuaris que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agropecuaris no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.

El sectro agropecuari a Malawi representa un gran percentatge del PIB. El blat de moro ha estat el cultiu alimentari principal i el tabac ha estat el cultiu comercial que predomina en l'economia.