Projectes agropecuaris Madagascar

Projectes agropecuaris a Madagascar de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Madagascar d'ONG Mans Unides

A Madagascar el sector orgànic és petit i les exportaiones són limitades. Hi ha diverses dificultats dins de les quals es troba la falta de coneixement i informació sobre els principis i mètodes d'agricultura orgànica; manca de coneixements sobre els reglaments i requisits per a l'exportació de productes i falta d'informació sobre els mercats. La seguretat alimentària és un dret fundmaental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara agrícoles que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agrícoles no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.