Projectes agropecuaris Kenya

Projectes agropecuaris a Kenya de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Kenya d'ONG Mans Unides

La seguretat alimentària és un dret fundmaental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la seva materialització i protecció, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara agrícoles que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. Els projectes agrícoles no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.

A Kenya l'agricultura és molt diversa, ja que produeix tots els tipus de productes d'alimentació bàsics, igualment es dóna la cria de bestiar i la producció de llet i els seus derivats. Produeix també fustes dures i algunes toves. La pesca comercial també és d egran rellevància. Mans Unides intenta desenvolupar poryectos agropecuaris sostenibles per mitjà dels quals les famílies puguis proveir aliment i una manera de percebre recursos econòmics per sortir de la pobresa.

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Aquest projecte vol facilitar l'accés a l'aigua potable a Kenya

Les dones de Maranthawa (Kenya) posen les seves vides en perill per anar a recollir aigua

Aquest projecte agropecuari a Kenya té l'objectiu de facilitar l'accés a l'aigua potable a Maranthawa. Amb la teva... Llegir més
Projectes Kenya | Projectes Àfrica | Projectes agropecuaris | ONG Solsona