Projectes agropecuaris Equador

Projectes agropecuaris a Equador de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Equador d'ONG Mans Unides

La seguretat alimentària és un dret fundmaental reconegut per diversos instruments internacionals com ara la Declaració Internacional de Drets Humans. En aquest sentit, perquè es generi la materialització i protecció d'aquest dret fonamental, els Estats i diferents organitzacions donen suport a projectes com ara l'agricultura, projectes que tinguin la característica de ser sostenibles perquè transcendeixi en el temps la protecció d'aquest dret. La defensa d'aquest tipus de projectes és important tenint en compte que per mitjà d'aquests es produeix un benefici social que sobrepassa la immediata necessitat d'alimentació, i que desemboca en l'enfortiment comunitari, contribuint, d'aquesta manera, a un desenvolupament marcat per les relacions de solidaritat. L'agricultura no només respon a la necessitat bàsica d'alimentació, sinó que exigeix ​​de les persones que hi participen, el diàleg, el respecte mutu i un treball conjunt basat en relacions de justícia i solidaritat.

A l'Equador, Mans Unides està en cap de diversos projectes d'agricultura, un d'aquests es desenvolupa a la província d'Esmeraldas ha 9 organitzacions productores de Cacau en què treballen centenars de dones i homes.

Amb aquest tipus de projectes es busca millorar la caliudad de vida d'aquestes persones, a través de la millora de la productivitat i la venda, desenvolupant sistemes alternatius associatius. Amb aquests projectes es vol aconseguir una millora en les relacions humanes i en el ejericico dels seus drets; una millora de la producció agrícola del cacau nacional en 7 comunitats, i una millora dels nivells de rendibilitat en la comercialització, consolidant els nivells de producció de les organitzacions participants.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

L'enfortiment de la planta processadora de blat de moro de Chillanes (Equador) és fonamental pels agricultors

Aquest projecte agropecuari a l'Equador té l'objectiu d'enfortir la planta processadora de blat de moro de Chillanes.... Llegir més
Projectes Equador | Projectes Amèrica Llatina | Projectes agropecuaris | ONG Eivissa