Projectes agropecuaris Colòmbia

Projectes agropecuaris a Colòmbia de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Colòmbia d'ONG Mans Unides

A nivell dels sectors de cooperació es proposa que se segueixi donant prioritat a les iniciatives de generació d'ingressos, trantando de fer especial èmfasi en tot el que signifiqui millorar els nivells de seguretat i sobirania alimentària de les poblacions meta. En tots els temes de generació d'ingressos es considera que Mans Unides hauria de tenir especial atenció en la situació actual dels processos i sistemes productius sobre els quals es vol influir, tractant de concatenar la producció amb la comercialització, en cas de cercar generar excedents.