Projectes agropecuaris Burkina Faso

Projectes agropecuaris a Burkina Faso de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Burkina Faso d'ONG Mans Unides

L'accés a l'aigua potable és una necessitat bàsica per al desenvolupament i ONG Mans Unides ha realitzat diversos projectes dirigits a millorar-la, especialment a les zones rurals més allunyades. Es tracta de construcció de pous amb bombes manuals i instal·lació de dipòsits. Quant als projectes agrícoles, Mans Unides ha reduït la seva col·laboració on associacions locals per la dificultat d'avaluar-los correctament durant els viatges de seguiment i solament els fa amb contraparts eficaços i fiables com les oficines de desenvolupament.