Projectes agropecuaris Benín

Projectes agropecuaris a Benín de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Benín d'ONG Mans Unides

En el sector agrícola ens resulta difícil treballar per la falta de contraparts preparades i fiables. Donat l'elevat grau d'analfabetisme i la tradició cultural, no és freqüent trobar associacions d'agricultors o cooperatives. Les poques ONG locals que ens han contactat no ens resulten massa fiables ni les propostes presenten molta coherència.