Projectes agropecuaris Angola

Projectes agropecuaris a Angola de cooperació al desenvolupament

Exemples desenvolupament agropecuari a Angola d'ONG Mans Unides

L'agricultura constitueix la principal font de subsistència de la població angolesa. Però aquesta activitat és pràcticament de subsistència amb mètodes rudimentaris. Els programes governamentals d'extensió agrària són escassos. A la zona costanera l'agricultura està més desenvolupada, on hi ha regadiu, i és en aquestes zones on es concentra la producció de cafè, maís i mill per a l'exportació. Gran part de les terres de l'interior no es poden cultivar causa de l'existència de mines que encara no s'han desactivat. Tot i així, es tracta d'un país amb un gran potencial en aquest sector a causa de la fertilitat de les seves terres i l'enorme quantitat de terreny disponible pel que a ONG Mans Unides li agradaria donar suport a iniciatives relacionades amb aquest sector.