Projecte Social Àsia | ONG Índia | Programa Desenvolupament Rural

Les dones del districte de Garhwa (Índia) requereixen un impuls a la seva promoció laboral

Aquest projecte social a l'Índia busca que les dones del districte de Garhwa tinguin una millor formació. Ens recolzes?

A Garhwa, un dels districtes més pobres de la diòcesi de Daltonganj (Índia), la situació de les dones és veritablement dramàtica. La taxa d'alfabetització en elles és d'un ínfim 5%, i només el 10% de la infància escolaritzada són nenes.

Els habitants de Garhwa són tribals descastats, que viuen per sota del llindar de la pobresa, sent el 86% de ells treballadors per compte aliè.

Les filles són les encarregades de tenir cura de la casa, família i bestiar, així com de la recol·lecció de llenya i la seva venda en el mercat. A més, són les principals afectades per la malnutrició, manca d'higiene i anèmia que assolen la regió. La gran càrrega que suposa per a les famílies el dot que han d'entregar al nuvi al casar-se, provoca una gran desigualtat entre homes i dones.

Holy Cross, la nostra contrapart en aquest projecte, va sol·licitar estendre un programa de millora de condicions de vida en el medi rural, que havíem dut a terme amb ells en anys anteriors, a 30 llogarets més.

L'objectiu del programa és millorar la situació econòmica i social de les dones i nens de Garhwa.

Mans Unides aportarà les despeses de formació i capacitació de la població objectiu, així com les del personal necessari.

Per dur a terme aquest projecte, s'impartiran classes d'alfabetització entre les dones, es donaran seminaris sobre la importància de l'educació, i es crearan horts de plantes medicinals i horts familiars.

També es duran a terme programes de formació en tall i confecció per a nenes, de promoció d'iniciatives saludables entre dones, així com de posada en marxa d'activitats generadores d'ingressos entre les mateixes.

Amb el projecte social al districte de Garhwa, aconseguirem millorar el nivell de vida de la seva castigada població a través de la promoció de la dona.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
IND/65501/LIV-A/Programa integral desarrollo rural
Año: 
2014
Soci local: 
Sisters of the Holy Cross, Sarwangin Gram Vikas Kendra
Responsable local: 
Eliani Topno
Presupost: 
40.537€
Beneficiaris directes: 
2.500
Beneficiarios indirectos: 
42.000
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

El centre de salut de Mangochi (Malawi) està gairebé en ruïnes i la seva rehabilitació és urgent

Aquest projecte sanitari a Malawi té l'objectiu de rehabilitar el centre de salut de Mangochi. Amb... Llegir més

La formació escolar dels nens de Kampanga (Rwanda) depèn de l'ampliació del col·legi de la zona

Aquest projecte educatiu a Rwanda té l'objectiu d'ampliar l'escola local de Kampanga. Amb la teva... Llegir més
Projecte Social Amèrica Llatina | ONG Nicaragua | Formació Joves Rurals

Els joves de Madriz (Nicaragua) necessiten augmentar el seu coneixement agrícola

Aquest projecte educatiu a Nicaragua té l'objectiu de millorar la formació agrícola dels... Llegir més