Projecte Social Amèrica Llatina | ONG Nicaragua | Formació Joves Rurals

Els joves de Madriz (Nicaragua) necessiten augmentar el seu coneixement agrícola

Aquest projecte educatiu a Nicaragua té l'objectiu de millorar la formació agrícola dels adolescents del departament de Madriz. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

Nicaragua té uns 6 milions d'habitants, i d'aquests el 42% viu en el medi rural. La seva població és predominantment jove, ja que més del 60% és menor de 30 anys, i el 30% o aproximadament 1,8 milions, tenen entre 15 i 30 anys (USAID, 2011).

S'estima que cada any 100.000 nicaragüencs adquireixen l'estatus d'econòmicament actius i busquen oportunitats en el mercat laboral, però només 40.000 aconsegueixen situar-se en un lloc de treball. Els programes de formació tècnica de qualitat en escoles secundàries i professionals són crítics en el desenvolupament d'habilitats.

Nicaragua continua sent el país d'Amèrica Llatina amb el percentatge més gran de nens i joves fora del sistema educatiu

Dels 1,4 milions d'adolescents (10-19 anys), UNICEF estima que un 50% no estan matriculats en educació secundària i que només un terç de la població es gradua. No obstant això, hi ha una clara necessitat d'habilitats en l'agricultura, processament d'aliments, energia renovable, construcció d'infraestructura turisme.

Malgrat els esforços governamentals, Nicaragua continua sent el país d'Amèrica Llatina amb el percentatge més gran de nens i joves fora del sistema educatiu, i amb les taxes més baixes de finalització tant de l'educació primària com a secundària (en relació a la resta de països d'Amèrica Llatina). Lamentablement, l'accés sovint està limitat per la seva ubicació. La qual cosa és especialment cert en les comunitats rurals del país, on els estudiants han de caminar diversos quilòmetres per arribar a l'escola.

Aquest és el cas del corredor sec al nord del país, on la infraestructura educativa és molt deficient i els nivells de pobresa elevats, afectant sens dubte a l'educació dels joves. A la zona treballa l'Associació Família Pare Fabretto, organització sense ànim de lucre la missió és aconseguir que els nens de Nicaragua i les seves famílies trenquin el cercle de la pobresa i puguin millorar les seves expectatives de futur a través de l'educació i la nutrició.

L'estratègia de Fabretto és global i busca una transformació en l'àmbit comunitari, involucrant actors locals (pares, professors, voluntaris, entitats locals, etc). Fabretto sol·licita a Mans Unides suport per posar en marxa un projecte en els municipis de San José de Cusmapa i Las Sabanas, departament de Madriz.

El projecte gira entorn del Sistema d'Aprenentatge Tutorial (SAT) que és un programa d'educació secundària i formació tècnic vocacional per a joves de zones aïllades rurals on l'oferta educativa es limita a l'educació primària. Proporciona accés a una educació a joves i adults directament en les seves comunitats, a través d'una metodologia de formació flexible, que permet a l'estudiant continuar els seus estudis mentre romanen treballant en les seves zones d'origen.

L'innovador d'SAT és que aconsegueix una efectiva transformació social i econòmica, individual i col·lectiva de joves del medi rural convertint-los en agents de desenvolupament local amb esperit emprenedor. El projecte té com a propòsit millorar la formació de 114 joves (13 -18 anys) a través de cursos de formació tècnic agrícola, amb èmfasi en l'emprenedoria. Els cursos estaran avalats per l'Institut Tecnològic Nacional- INATEC. A més dels cursos tècnics, es preveu impartir capacitacions als tutors del programa SAT, Tècnics Locals, pares, líders i autoritats locals, per tal d'assegurar la correcta implementació del programa, beneficiant de forma directa a un total de 234 persones.

Sistema d'Aprenentatge Tutorial (SAT) és un programa d'educació secundària i formació tècnic vocacional per a joves de zones aïllades rurals.

Aquest projecte fomentarà intercanvis d'experiències de manera que els joves puguin conèixer iniciatives exitoses en el context rural. També, es fomentarà un "planter d'emprenedors" per incentivar la posada en marxa de micro projectes en les seves comunitats d'origen. Així, els joves obtindran l'experiència necessària en condicions reals per a refermar i consolidar el coneixement adquirit a través de la formació. S'espera que ells puguin esdevenir agents locals de canvi, i contribuir al desenvolupament de les seves comunitats.

Mans Unides aportarà fons per a les capacitacions, intercanvis, materials, serveis tècnics i monitoratge (60%). El soci local aportarà fons per a personal, viatges i materials (40%).

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
NIC/71889/LVII-C
Año: 
2017
Soci local: 
Asociación Familia Padre Fabretto
Responsable local: 
Miriam Lazo Laguna
Presupost: 
50.104€
Beneficiaris directes: 
234
Beneficiarios indirectos: 
450
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

La infància de Villa Rica (Perú) està desamparada i es fa imprescindible un pla global per a la seva protecció

Aquest projecte educatiu al Perú té l'objectiu d'implantar un pla de protecció de la infància a... Llegir més
Projecte Salut Àsia | ONG Índia | Millora Assistència Sanitària

L'Hospital de Koirengei necessita equipament per als seus quiròfans

Aquest projecte sanitari a l'Índia té l'objectiu de millorar l'assistència sanitària a la població... Llegir més

Les precàries condicions de l'escola local de Ambinanindovoka (Madagascar) dificulten l'estudi dels alumnes de primària

Aquest projecte educatiu a Madagascar té l'objectiu de rehabilitar l'escola primària de... Llegir més