Projecte Salut Àfrica | ONG Camerun | Accés Aigua Potable Zora Rural

Los habitantes de Bambalang no tienen acceso al agua potable

Aquest projecte sanitari al Camerun té com a objectiu proveir d'ah¡gua potable als habitants de la zona rural de Bambalang. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

El projecte es desenvoluparà en la vila de Bambalang, que es troba a la regió Nord-oest de Camerun, en una zona plana de Ndop amb pendents suaus, que afavoreixen la infiltració de l'aigua.

El clima és suau i amb precipitacions abundants, de l'ordre de 1.300 a 2.000 mm per any. Bàsicament hi ha dues estacions: la seca i la plujosa. La població està al voltant de 2.500 persones, amb una alta taxa de natalitat, que explica el predomini de la població jove. Les dones interactuen amb els homes en les preses de decisions, amb certes reserves.

Acceso al agua potable en Bambalang

Viuen exclusivament de l'agricultura de subsistència i de petita ramaderia. Els seus ingressos són molt baixos, inferiors a un dòlar diari, entre altres raons, per l'acusat aïllament en què es troben.

L'aigua de la que disposen, procedent de rierols, és insalubre i de difícil accés.

Això comporta greus problemes de salut (hi ha alta incidència de malalties com ara disenteria, tifus i diarrees) i un gran esforç per el transport de l'aigua, que recau en dones i nens / es.

El projecte, que aprofitarà l'existència d'abundant aigua subterrània, consisteix en l'excavació d'un pou, la profunditat segons els estudis realitzats serà d'uns 30 metres. L'aigua obtinguda es bombarà a 3 tancs d'acumulació de 5.000 m3 cadascun, des d'on es canalitzarà a 5 punts de consum. El soci local de Mans Unides, Mbaw Yakun Development and Cultural Association, és una organització camerunesa amb experiència en projectes de desenvolupament rural. Els beneficiaris, molt involucrats i sensibilitzats, han constituït ja un Comitè d'Aigua format per 7 persones que es responsabilitzarà de la gestió i manteniment del sistema. Això es finançarà mitjançant una tarifa per metre cúbic consumit, que permetrà fer les reparacions futures, per al que es formarà a dues persones, a les quals es dotarà del material necessari.

L'aportació de la comunitat és el terreny cedit per l'autoritat tradicional, la mà d'obra no qualificada. A més, contribueixen amb material local de construcció com pedres. Per la seva banda, el soci local contribueix amb la instal·lació elèctrica, i part de les despeses del personal dels tallers de formació del Comitè d'Aigua i dels dos tècnics encarregats del manteniment.

El soci local ha sol·licitat col·laboració a Mans Unides per a la resta de materials d'obra i eines per als encarregats del manteniment. La contribució de Mans Unides suposa un 85 per cent del projecte, que tindrà una durada de 12 mesos. Els beneficiaris directes són les 2.500 persones habitants de la zona.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
CAM/72377/LIX-C/Accés a l'aigua potable en zona rural
Año: 
2019
Soci local: 
Mbaw Yakun Development and Cultural Association
Responsable local: 
Mr. Ronald Tanui
Presupost: 
25.917,00 €
Beneficiaris directes: 
2.500
Beneficiarios indirectos: 
3.000
Empresa colaboradora: 
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Projecte Agropecuari Amèrica del Sud | ONG Brasil | Programa Formació Agrícola

Els agricultors de São Félix de Araguaia (Brasil) necessiten aprendre noves tècniques menys agressives amb la terra

Aquest projecte agropecuari al Brasil té l'objectiu de potenciar noves técniques agrícoles a la... Llegir més

Les mares joves d'El Alto (Bolívia) són un col·lectiu desprotegit i maltractat

Aquest projecte social a Bolívia té l'objectiu d'implementar un programa d'apoderament de les mares... Llegir més
Projecte Salut Àsia | ONG Índia | Millora Assistència Sanitària

L'Hospital de Koirengei necessita equipament per als seus quiròfans

Aquest projecte sanitari a l'Índia té l'objectiu de millorar l'assistència sanitària a la població... Llegir més