Projecte Educació Amèrica | ONG Guatemala | Educació Joves

Els joves de Los Huistas (Guatemala) necessiten accedir a l'educació per llaurar-se un futur millor

Aquest projecte educatiu a Guatemala vol proporcionar accés a l'educació als joves de Los Huistas. Sense ella, el seu futur és difús. T'hi apuntes?

A la zona de Los Huistas (Guatemala), formada per 6 municipis de la província de Huehuetenango, el 70% dels seus 120.000 habitants són indígenes de l'ètnia maya Poptí. D'ells, tres quartes parts viuen en la pobresa.

La població de Los Huistas es dedica a l'agricultura i la criança d'animals per a la subsistència, i els seus salaris amb prou feines arriben als 5€ diaris.

La mala situació de la regió ha accelerat la migració cap a les ciutats i els Estats Units, augmentant la desintegració de les famílies i, en molts casos, la pobresa ja existent.

Un dels problemes més greus en Los Huistas és l'alt grau de drogoaddicció, alcoholisme i delinqüència entre la joventut.

L'Associació per al desenvolupament sostenible de la Mancomunitat de Huista (ADSOSMHU), existent des del 2004, va proposar a Mans Unides ONG un projecte d'educació per reduir la pobresa en Los Huistas.

El projecte educatiu consisteix a realitzar tallers de desenvolupament humà i productiu per als joves d'entre 15 i 25 anys, per tal que puguin accedir a ocupacions de l'economia secundària, com l'obra de paleta, la fusteria o la cuina. Els alumnes seran 174, dels quals el 60% seran dones.

A més, a mig termini es crearan 60 microempreses, amb les quals s'espera frenar la migració poblacional i el pandillerisme i la drogoaddicció juvenil.

També es vol enfortir l'organització comunitària, per tal d'augmentar la capacitat d'incidència de les comunitats de Los Huistas en les polítiques públiques. Amb el projecte d'educació per a joves de Los Huistas, aconseguirem que puguin trobar una sortida laboral que els permeti un futur millor.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
GUA/63635/LIV-A/Educación y capacitación técnica profesional a jóvenes de zonas rurales
Año: 
2014
Soci local: 
Asociación para el desarrollo sostenible de la Mancomunidad de Huista
Responsable local: 
Rubén López Herrera
Presupost: 
77.950
Beneficiaris directes: 
350
Beneficiarios indirectos: 
1.7000
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

El centre de salut de Mangochi (Malawi) està gairebé en ruïnes i la seva rehabilitació és urgent

Aquest projecte sanitari a Malawi té l'objectiu de rehabilitar el centre de salut de Mangochi. Amb... Llegir més

L'escola d'educació secundària de Mawlangdep (Índia) necessita ser ampliada

Aquest projecte educatiu a l'Índia té l'objectiu de millorar l'escola d'educació secundària de... Llegir més

Els habitants més vulnerables de Bicol (Filipines) requereixen d'un pla de prevenció de desastres

Aqueste projecte social a l'Àsia té l'objectiu de disminuir la vulnerabilitat dels habitants de la... Llegir més