Projecte Educació Amèrica Llatina | ONG Perú | Pla Protecció Infància

La infància de Villa Rica (Perú) està desamparada i es fa imprescindible un pla global per a la seva protecció

Aquest projecte educatiu al Perú té l'objectiu d'implantar un pla de protecció de la infància a Villa Rica. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

El projecte es durà a terme al Districte de Villa Rica, ubicat a la província d’Oxapampa de la zona central de Perú. El districte està ubicat en zones de Selva Alta i Baixa. La seva economia gira entorn a la producció i comercialització del cafè, principal activitat agrícola del districte.

La seva població té components multi ètnics i multiculturals, dels quals el 47% són joves de menys de 24 anys. Existeix un baix rendiment escolar de nens i adolescents i un limitat accés a nivell secundari, la qual cosa s’intensifica en les zones rurals. També existeix un increment de l’alcoholisme, consum de drogues i conductes violentes, especialment entre els adolescents i joves.

Encara no existeix una Xarxa Social que promogui la protecció, el benestar i el bon tracte a la infància i adolescència que involucri a tots els sectors i a la societat civil.

Cáritas Selva Central, es va constituir l’any 1997, forma part del Vicariato Apostólico San Ramon i, a la vegada, de la Xarxa Nacional de Cáritas Perú. Porta treballant des de fa més de 15 anys en el desenvolupament dels pobles exclosos, centrant les seves bases d’intervenció en les famílies.

El projecte té el propòsit de disminuir el maltractament físic, psicològic, l’abandonament moral i material d’alumnes de tres Institucions Educatives Mixtes del districte de Villa Rica. També es considera l’enfortiment de les Juntes Veïnals i de Seguretat Ciutadana per a desenvolupar la Xarxa Social de Vigilància.

Així mateix, es realitzaran aliances estratègiques per un treball coordinat amb el sector públic i altres entitats que treballen en el desenvolupament social i humà de les poblacions més vulnerables. Amb totes es conformarà el Comitè Multisectorial per a la sostenibilitat del projecte.

Per a aconseguir els objectius proposats es programen una sèrie d’activitats, com ara mètodes de disciplina lliure de violència en les llars, sessions d’orientació psicològica i campanyes d’informació i educació sobre el maltractament infantil.

Els professors, igualment, seran capacitats per a detectar casos de maltractament, proporcionar l’assistència necessària, aplicar mesures disciplinàries lliures de violència i ensenyar als seus estudiants les mesures reparadores.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
PER/72593/LVIII-C/Educació per a la protecció, el benestar i el bon tracte a la infància
Año: 
2018
Soci local: 
Cáritas Selva Central
Responsable local: 
Wolmar Y. Bernuy Jaramillo
Presupost: 
19.998 €
Beneficiarios indirectos: 
1.079
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Aquest projecte Vol millor les condicions alimentàries a Tanzània

En Iringa (Tanzània) requereix Ajuda per sortir de la pobresa i assegurar l'alimentació

Aquest projecte agropecuari a Tanzània busca millorar les condicions de vida dels habitants de... Llegir més
Aquest projecte busca construir un dispensari a Burkina Faso

Els habitants de Dedougou necessiten un dispensari mèdic

Aquest projecte de salut a Burkina Faso té l'objectiu l'obertura d'un dispensari mèdic a Dedougou.... Llegir més

L'escola d'educació secundària de Mawlangdep (Índia) necessita ser ampliada

Aquest projecte educatiu a l'Índia té l'objectiu de millorar l'escola d'educació secundària de... Llegir més