Projecte Educació Àfrica | ONG Madagascar | Rehabilitació Escola Primària

Les precàries condicions de l'escola local de Ambinanindovoka (Madagascar) dificulten l'estudi dels alumnes de primària

Aquest projecte educatiu a Madagascar té l'objectiu de rehabilitar l'escola primària de Ambinanindovoka. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

Ambinanindovoka és una petita localitat que se situa a la diòcesi de Fianarantsoa, ​​que es troba a uns 700 km. De la capital de Madagascar, Antananarivo.

Aquesta petita població enclavada és de molt difícil accés per les característiques del terreny, on la població viu majoritàriament de l'agricultura de subsistència i de la ramaderia; però la terra és pobre, i el rendiment de les collites és petit; de manera que els pagesos veuen empobrida la seva economia, vivint sota el llindar de la pobresa.

Com sol succeir en les zones rurals de Madagascar, les instal·lacions educatives, tant públiques, com privades, són molt escasses en relació al nombre de nens i joves en edat educativa. En Ambinanindovoka i els poblats propers, tan sols el 45% dels nens acudeix a l'escola, i la taxa d'analfabetisme una de les més elevades del país.

No obstant això, els pares són molt conscients de la importància de l'educació per sortir del cercle de la misèria, i des de fa molts anys realitzen enormes esforços perquè els seus fills vagin a l'escola primària i secundària, i han construït amb els seus propis mitjans aules on els nens i joves estan actualment instal·lats en condicions molt precàries.

En total s'han construït dues aules per a l'escola primària i quatre per a l'escola secundària que són les que estan actualment ocupant els alumnes, tot i que per falta d'aules dels alumnes de primària estudien per torns i compartint diferents nivells la mateixa aula.

La Diòcesi juntament amb la Congregació de la Missioneres Adoratrius de la Sagrada Família, que és la congregació que s'ocupa de gestionar l'escola des de l'any 2000, s'han posat en contacte amb Mans Unides per a sol·licitar en una primera fase del projecte la construcció d' un bloc de sis aules on puguin cursar els seus estudis de manera adequada els 192 alumnes de primària i preescolar. El total de beneficiaris serà de 192 nens (32 alumnes per aula), els beneficiaris indirectes seran tots els seus familiars, calculats en 960.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
MAD/72066/LVIII-D/Millora de les instal·lacions educatives de primària en una zona rural
Año: 
2018
Soci local: 
Hermanas Misioneras Adoratrices de la Sagrada Familia
Responsable local: 
Perline Ravelompiarivo
Presupost: 
61.263 €
Beneficiaris directes: 
192
Beneficiarios indirectos: 
960
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Les nenes de l'Alt Atles (Marroc) recorren llargues distàncies a la recerca d'aigua potable i això els impedeix anar a classe

Aquest projecte sanitari al Marroc té l'objectiu de millorar l'accés a l'aigua potable a Tifticht i... Llegir més
Una nena somriu feliç a càmera

El col·legi de Kottapatty (Índia) està en ruïnes i necessita ser reconstruït

Aquest projecte educatiu a l'Índia té l'objectiu de reconstruir el col·legi de Kottapatty perquè... Llegir més

Els habitants de Beni Shaqe (Egipte) necessiten amb urgència tenir un centre de salut a la seva zona

Aquest projecte sanitari a Egipte té l'objectiu de construir un centre sanitari a la ciutat de Beni... Llegir més