Projecte Educació Àfrica | ONG Camerun | Rehabilitació Escola Secundària

L'escola secundària d'Obout (Camerun) té 60 anys i ara volen rehabilitar-la

Aquest projecte educatiu a Camerun té l'objectiu d'aconseguir la rehabilitació de l'escola secundària d'Obout. Amb la teva ajuda podem fer-ho realitat.

El col·legi d'educació secundària d'Obout (Camerun) va ser abandonat en 2012 per la congregació religiosa que el administrava causa de problemes de gestió. Donat l'alt nivell d'analfabetisme que hi ha al país, que se situa en el 60% en zones rurals com Obout, la importància que el col·legi torni a obrir sembla capital, ja que a més l'escola més propera es troba a 20 quilòmetres .

Per això, la Congregació de Santo Domingo va contactar amb diverses ONGs, entre elles Mans Unides, per emprendre el complex procés de rehabilitació de l'escola. A la nostra ONG se li va sol·licitar encarregar-se del internat de nois, del projecte de subministrament d'aigua (perforació, bomba i dipòsit) i de la construcció de part del mur de seguretat.

Per dur a terme el projecte, es restaurarà la infraestructura de l'internat de nois, es rehabilitaran la instal·lació elèctrica i de fontaneria, es pintarà tot el complex de l'internat, i s'equiparà tot amb el material necessari (armaris, cadires, fustes, cadires de plàstic, matalassos i lliteres).

Pel que fa al subministrament d'aigua, es perforarà un pou i s'instal·larà una bomba d'aigua.

Atès que els treballs de Mans Unides van dirigits a l'internat, el nombre de beneficiaris directes serà de 300.

LA VIDA A OBOUT

Obout està habitat per 5.000 persones, però la seva àrea d'influència s'estén a 21 pobles, que sumen un total de 20.000 habitants. La majoria dels habitants d'Obout són de l'ètnia Ewondo.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
CAM/68137/LV-A/ Rehabilitación de infraestructura para un colegio de secundaria
Año: 
2015
Soci local: 
Collège Catholique Christ Roi d'Obout
Responsable local: 
Beleme Oboillo
Presupost: 
63.231€
Beneficiaris directes: 
300
Beneficiarios indirectos: 
100.000
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Projecte Social Amèrica del Sud | ONG Perú | Potenciació Drets Indígenes

Les comunitats indígenes de la zona amazònica del Perú necessiten potenciar el coneixement dels seus propis drets

Aquest projecte social al Perú té l'objectiu d'enfortir i potenciar els drets de las comunitats... Llegir més
Projecte Agropecuari Amèrica Llatina | ONG Haití | Enfortiment Comunitats Camperoles

Els habitants de Boden (Haití) volen augmentar el seu coneixement agrícola

Aquest projecte agropecuari a Haití té l'objectiu de millorar la formació agrícola dels habitants... Llegir més
Dues dones reguen un terreny castigat per les sequeres anteriors

El districte de Boset (Etiòpia) es troba assolat pel canvi climàtic

Aquest projecte agropecuari a Etiòpia té l'objectiu de donar suport a un pla de prevenció i lluita... Llegir més