Projecte Agropecuari Amèrica Llatina | ONG Perú | Potenciació Sobirania Alimentària

Les comunitats indígenes del Perú necessiten arribar a la seva sobirania alimentària per protegir la seva manera de vida

Aquest projecte agropecuari al Perú té l'objectiu de donar suport a les comunitats indígenes de l'Amazones a enfortir la seva sobirania alimentària. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

El projecte està localitzat en els districtes de Santa María de Neva, El Cenepa i Riu Santiago, a la província de Condorcanqui, al Perú. El projecte s'executa en onze comunitats indígenes en zona rural de la regió d'Amazones, on el 90% de la població pertany als pobles ancestrals Awajun i wampis.

El 87% de la població està dedicada a activitats productives agropecuàries (agricultura, ramaderia, caça i silvicultura), i les seves àrees de cultiu mitjana tenen una extensió de 2.500 m2 per unitat familiar. La situació socioeconòmica i cultural dels pobles Awajun i wampis de l'Alt Marañón, està marcada per la desigualtat i l'exclusió. Aquests pobles estan dedicats a la pesca, la recol·lecció i la caça, amb una economia tradicional d'auto-subsistència, i es veuen amenaçats pel deteriorament ambiental a causa de la pressió humana externa sobre els seus recursos naturals.

Si bé és cert que la mitjana de fills per nucli familiar és de 8, la casa familiar està constituïda per més membres, tenint predomini el clan com a organització familiar per al treball en la chacra. La taxa d'analfabetisme en persones majors de 15 anys és de 19%, sent en el cas de les dones del 29%.

Actualment, gairebé en el 100% de les comunitats existeix cobertura educativa primària, però la secundària es dóna només en els centres de major població, aconseguint una cobertura del 50%. Els centres de salut només es localitzen en llocs de major població, a on han d'anar les comunitats petites, que majoritàriament no compten amb mitjans de transport. Més del 60% de les famílies recorre primer a la medicina natural, abans d'anar a un lloc mèdic.

La crisi econòmica, les noves necessitats al voltant de salut, educació i transport, l'augment poblacional, l'entrada de colons i les noves formes de relació amb la selva, col·loquen a aquests pobles com un dels col·lectius amb un IDH baix i dels més exclosos i vulnerables del país.

El Servei Agropecuari per a la Recerca i Promoció Econòmica (SAIPE) es va fundar el 1993 com a part del Vicariat Apostòlic de Sant Francesc Xavier de la Companyia de Jesús. SAIPE es va crear per donar resposta a la sol·licitud d'algunes organitzacions indígenes i altres pobladors de l'Alt Marañón.

Davant la situació actual, van contactar amb Mans Unides per dur a terme un projecte els punts són els següents:

  1. Enfortir i millorar el sistema de diversificació productiva familiar, amb la formació de promotors per donar suport a les famílies, amb un calendari agrícola provincial.
  2. Potenciar l'Àrea d'Educació per al Treball en institucions educatives d'Educació Secundària, amb èmfasi en diversificació productiva familiar i cura del bosc.
  3. Enfortir la gestió piscícola i la gestió comunal, amb enfocament autogestionari.

Per assolir aquests resultats, es proposen un seguit d'activitats entre les que destaquen:

  1. Capacitació i formació de promotors en diversificació productiva i gestió comunal.
  2. Constitució i organització d'una associació de piscicultores de la conca.
  3. El projecte beneficiarà 1.478 persones.
Més informació del projecte
Referència del projecte: 
PER/72189/LVIII-C/Sobirania alimentària en comunitats indígenes
Año: 
2018
Soci local: 
Servicio agropecuario para la investigación y promoción económica
Responsable local: 
Wilmer Fernández Ramírez
Presupost: 
87.609 €
Beneficiaris directes: 
1.478
Beneficiarios indirectos: 
5.842
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

El internado femení de Sikermaha (Índia) està en condicions deplorables i dificulta l'educació de les nenes

Aquest projecte educatiu a l'Índia té l'objectiu de rehabilitar l'internat femení de Sikermaha. Amb... Llegir més
Projecte Educació Àfrica | ONG Angola | Ampliació Escola Secundària

El futur educatiu de Malanje (Angola) depèn de l'ampliació de l'escola de secundària

Aquest projecte educatiu a Angola té l'objectiu d'ampliar l'escola d'educació secundària de Malanje... Llegir més

L'enfortiment de la planta processadora de blat de moro de Chillanes (Equador) és fonamental pels agricultors

Aquest projecte agropecuari a l'Equador té l'objectiu d'enfortir la planta processadora de blat de... Llegir més