Projecte Agropecuari Amèrica Llatina | ONG Equador | Enfortiment Comercialització Rural

L'enfortiment de la planta processadora de blat de moro de Chillanes (Equador) és fonamental pels agricultors

Aquest projecte agropecuari a l'Equador té l'objectiu d'enfortir la planta processadora de blat de moro de Chillanes. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

El projecte es localitza a la Parròquia Chillanes, del Cantó del mateix nom, pertanyent a la Província de Bolívar (Capital Guaranda), situada al vessant occidental de la Serralada dels Andes equatorians, zona centre del país, i dominada pel Chimborazo (6.263 m), que és la muntanya més alta de l'Equador. La zona occidental, que es troba en els contraforts de la serralada, és baixa i gaudeix d'un clima subtropical.

A causa del baix nivell d'ingressos generat per l'agricultura, principal activitat econòmica de la zona, els índexs de pobresa són molt superiors a la mitjana nacional, arribant a un 77%. El nivell d'analfabetisme, major en dones que en homes, també està per sobre de la mitjana del país. La taxa de mortalitat infantil és del 2,3%, per anèmies nutricionals. El 33% dels habitatges pateix problemes d'amuntegament sever, amb baix accés als serveis bàsics a excepció de la llum elèctrica.

En aquest context, el projecte harmonitzarà i canalitzarà els esforços de les famílies productores del Cantó per augmentar els seus ingressos i, amb això, millorar les seves condicions de vida. La present actuació constitueix la fase número quatre d'un projecte que es va iniciar fa quatre anys i que, òbviament, seguirà sent dirigit pel mateix Soci Local Maquita, amb àmplia experiència reeixida en l'àmbit de la producció i el comerç just.

El que es busca amb aquesta nova i definitiva fase és l'enfortiment de les cadenes de valor solidàries del blat de moro processat i el fesol, mitjançant la consolidació dels processos productius, de transformació-comercialització, i de participació ciutadana, empresos amb els productors i les productores de Chillanes, en el marc del comerç just. Per a això es preveu intervenir en tres processos:

1- Productiu: es treballarà en l'apoderament dels productors per donar continuïtat i fer sostenibles els èxits aconseguits pel que fa als increments en productivitat de blat de moro i fesol.

2- Transformació-Comercialització: es treballarà per a l'enfortiment de la planta processadora de blat de moro amb la implementació d'un sistema de qualitat, obtenció del registre sanitari, desenvolupament de marca, l'adequació d'infraestructura, establiment d'acords comercials, enfortiment de les capacitats en gestió i administració financera.

3- Participació ciutadana: es treballarà per a l'enfortiment de gestió i planificació de les associacions que reculli un pla de reducció de bretxes de gènere.

Per tractar-se d'una darrera fase, al final d'un llarg procés de 4 anys, cal destacar que amb el projecte s'han produït avenços importants de millora de les condicions socioeconòmiques de les famílies beneficiàries que es deuen a l'increment de la producció de blat de moro (passant dels 18 quintars per hectàrea als 23,77) i, de forma similar, respecte del fréjol.

Els beneficiaris són 199 persones (78 dones I 121 homes), que ja van participar en les fases anteriors. Mans Unides participarà assumint, majoritàriament, les partides de construcció, personal i funcionament, i la totalitat dels equips i materials, serveis tècnics externs, viatges i auditoria.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
ECU/71563/LVIII-A/Enfortiment de la comercialització de blat de moro i fesols a comunitats rurals
Año: 
2018
Soci local: 
Fundación Maquita Cushunchic
Responsable local: 
Mª Jesús Pérez
Presupost: 
115.151 €
Beneficiaris directes: 
199
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

El centre de salut de Mangochi (Malawi) està gairebé en ruïnes i la seva rehabilitació és urgent

Aquest projecte sanitari a Malawi té l'objectiu de rehabilitar el centre de salut de Mangochi. Amb... Llegir més

La formació escolar dels nens de Kampanga (Rwanda) depèn de l'ampliació del col·legi de la zona

Aquest projecte educatiu a Rwanda té l'objectiu d'ampliar l'escola local de Kampanga. Amb la teva... Llegir més

Los habitantes de Bambalang no tienen acceso al agua potable

Aquest projecte sanitari al Camerun té com a objectiu proveir d'ah¡gua potable als habitants de la... Llegir més