Projecte Agropecuari Àfrica | ONG Camerun | Empoderament Dones Rurals

Les dones de Mbanga (Camerun) necessiten aprendre noves tècniques agrícoles per millorar les seves habilitats

Aquest projecte agropecuari a Camerun té l'objectiu d'empoderar a les dones de la regió de Mbanga. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.

El projecte s'adreça a dones camperoles agricultores, habitants de quatre petites poblacions de Camerun, situades a la zona de Mbanga: Kotto, Mombo, Tangui i Kombe.

L'àrea d'actuació del projecte es localitza en ple golf de Guinea, a la regió litoral del Camerun. És una zona densament poblada, de terres fèrtils d'origen volcànic i amb clima equatorial molt favorable a tota classe de cultius.

Les condicions de vida són difícils i el nivell socioeconòmic molt baix. Com succeeix a l'Àfrica rural, tradicional i culturalment són les dones les que, a més d'ocupar-se de les tasques domèstiques i dels fills, treballen el camp en petits horts familiars en els quals practiquen una agricultura de subsistència.

Els principals cultius, destinats bàsicament al consum domèstic són la yuca, el nyam, el plàtan, el blat de moro i, en menor mesura, les verdures. Utilitzen mètodes tradicionals de cultiu de baixa productivitat, no tenen accés a llavors millorades a causa del seu alt cost. Es tracta de petites parcel·les de terreny cultivable d'una mitjana d'una o dues hectàrees, per les quals les camperoles paguen uns 152 euros anuals, el que suposa un gran esforç per a la seva economia.

D'altra banda, les dones tenen molt poca capacitat de negociació per poder fixar uns preus més justos a l'hora de vendre els seus productes, al que s'uneix la mala organització dels mercats locals.

En aquest context, 19 grups de camperoles organitzades en els anomenats GICs (Grups d'Iniciativa Comuna), molt arrelats al Camerun rural, van demostrar el seu interès a millorar aquesta situació i es van posar en contacte amb l'ONG camerunesa "Centre for Assistance to Justice and Animation for Development "(CAJAD), el nostre soci local. Com a conseqüència, es va dur a terme un projecte de capacitació i formació, per a l'empoderament de la dona camperola i l'enfortiment de la seva capacitat de negociació i de gestió, que es va culminar amb èxit el 2016.

Ara, les beneficiàries del mateix han tornat a contactar amb CAJAD, sol·licitant la seva col·laboració i la de Mans Unides per a realitzar una segona fase del projecte per enfortir la millora de la producció i el seu màrqueting. Per això en el nou projecte es donarà a les agricultores formació en producció de fertilitzants orgànics, en tècniques de processament de blat de moro i mandioca i en màrqueting.

Així mateix, per solucionar els actuals problemes de pèrdues després de les collites, produïdes pel deficient emmagatzematge, es construirà un edifici que servirà en la seva major part com a magatzem, amb una secció que s'utilitzarà per a la seva venda.

Les beneficiàries directes són 75 dones, que aporten terrenys de cultiu comunals i la seva mà d'obra treballant i preparant els citats terrenys, i que després transmetran els coneixements adquirits a la resta del seu grup, estimant-se en 1.000 el nombre de beneficiaris indirectes.

Més informació del projecte
Referència del projecte: 
CAM/72583/LVIII-E/Suport a la producció i comercialització de productes agrícoles
Año: 
2019
Soci local: 
CAJAD
Responsable local: 
Barthelemy Tchepnang
Presupost: 
85.738 €
Beneficiaris directes: 
75
Beneficiarios indirectos: 
1.000
Més projectes del país: 
Més projectes d'aquest tipus: 

Projectes per canviar el món. Ajúda'ns a ajudar

 
00:00

Més exemples de projectes de desenvolupament recolçats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Les comunitats indígenes del Perú necessiten arribar a la seva sobirania alimentària per protegir la seva manera de vida

Aquest projecte agropecuari al Perú té l'objectiu de donar suport a les comunitats indígenes de l'... Llegir més
Projecte Social Amèrica del Sud | ONG Perú | Potenciació Drets Indígenes

Les comunitats indígenes de la zona amazònica del Perú necessiten potenciar el coneixement dels seus propis drets

Aquest projecte social al Perú té l'objectiu d'enfortir i potenciar els drets de las comunitats... Llegir més

El centre de salut de Mangochi (Malawi) està gairebé en ruïnes i la seva rehabilitació és urgent

Aquest projecte sanitari a Malawi té l'objectiu de rehabilitar el centre de salut de Mangochi. Amb... Llegir més