Premi Premsa 2018

Mans Unides convoca un Premi per a premsa impresa i premsa digital

divendres, 4 maig, 2018 - 23:45

MANS UNIDES convoca la 38 edició del Premi de Premsa impresa i digital, a fi d'estimular als professionals de la premsa en el seu treball de sensibilitzar l'opinió pública sobre la realitat dels països més desfavorits i sobre els desequilibris Nord-Sud.

El termini de presentació dels treballs es tanca el 4 de maig de 2018

BASES:

Podran participar tots els treballs basats en el lema triat per MANS UNIDES per a la Campanya 59, corresponent a l'any 2018. "Comparteix el que importa" o que donin a conèixer el treball de lluita contra la fam i la pobresa que porta a terme Mans Unides.

L'any 2018 posem fi al Trienni de Lluita contra la Fam (2016-2018) en què Mans Unides ha treballat per disminuir la fam al món i reforçar el dret a l'alimentació de les persones més pobres i vulnerables del planeta. En aquest trienni centrarem els nostres esforços en els qui pateixen fam i en combatre les causes. Mans Unides es proposa:

- Compartir les nostres propostes, experiències i iniciatives de canvi per a un món més just. L'experiència dels nostres socis locals i les comunitats a les quals representen ens mostren aquestes propostes en forma d'accés als recursos, capacitació en pràctiques agrícoles sostenibles, formació de líders, enfortiment comunitari i incidència en el reclam dels seus drets.

- Donar suport i compartir alternatives de producció sostenible practicades pels petits agricultors, que són els que garanteixen l'accés als aliments per més de dos terços de la població mundial.

- Posar en comú noves formes de consum més responsable i sostenible i denunciar l'especulació amb els aliments que influeix de manera determinant en el dret a l'alimentació de les comunitats més empobrides de la terra.

- Proposar sistemes de producció i consum sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, basats en models agroecològics, mitjançant un treball d'educació i acompanyament de la societat civil global.

- Comprometre'ns a canviar els nostres estils de vida per fer-los més solidaris i sostenibles, reduint el malbaratament d'aliments fins eliminar-lo.

Condicions de participació:

1. Els treballs presentats han d'haver estat publicats entre els dies 1 de maig de 2017 i 30 abril 2018.

Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20 1
www.manosunidas.org

2. Per a poder concursar serà necessari enviar abans del dia 4 de maig del 2018, per correu, un exemplar del diari o revista on s'hagi publicat l'article i, en sobre a part, el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor (* ) a la següent adreça:

Premio de Prensa. MANOS UNIDAS. C/ Barquillo, 38 -3º. 28004 Madrid

Els treballs que no estiguin escrits en llengua castellana han d'anar acompanyats de la corresponent traducció.

Els treballs també podran enviar directament per correu electrònic o mitjançant alguna plataforma d'enviament, en format pdf, a la següent adreça: premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar a l'assumpte: Premio Manos Unidas de Prensa.

En aquest cas els treballs hauran d'anar acompanyat per un document en pdf en el qual figurin les dades de l'autor: Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic. (*)

3. S'estableix un premi de 3.000 euros, que, per decisió del Jurat, podria repartir-se entre diversos guanyadors.

4. El jurat qualificador, que estarà compost per quatre persones de Mans Unides i quatre professionals dels mitjans, emetrà la seua resolució al llarg del mes de juny de 2018. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador i es publicarà a la pàgina web (manosunidas.org) i a les xarxes socials de l'organització.

5. MANS UNIDES podrà realitzar una selecció prèvia dels treballs presentats. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

6. El concurs podrà declarar-se desert i la decisió del jurat serà inapel•lable. MANS UNIDES podrà utilitzar, i publicar a la seva pàgina web, els articles guanyadors per a les seves campanyes sense fins lucratius, sense que això doni dret a cap retribució per als concursants.

7. El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

(*) En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mans Unides informa que les dades personals que ens envieu seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant comunicació escrita a Mans Unides-Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo nº 38 - 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org