Premi Premsa 2017

Mans Unides convoca un Premi per a premsa impresa i premsa digital

divendres, 5 maig, 2017 - 23:45

Poden participar al Premi Mans Unides de Premsa 2017 els treballs basats en el lema de la Campanya 58 de Mans Unides - “El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa”- o que donin a conèixer el treball de lluita contra la fam i la pobresa que duu a terme l'ONG.

I és que en els últims 38 anys, el més veterà dels Premis Mans Unides, el Premi Mans Unides de Premsa, ha reconegut el paper fonamental que juguen els mitjans de comunicació a l'hora de donar a conèixer i sensibilitzar sobre la realitat dels països més desfavorits i sobre els desequilibris Nord-Sud.

La data límit de presentació és el 5 de maig de 2017.

BASES DEL PREMI DE PREMSA 2017

- Podran participar tots els treballs basats en el lema triat per MANOS UNIDAS per a la Campanya 58, corresponent a l'any 2017. “El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa” o que donin a conèixer el treball de lluita contra la fam i la pobresa que duu a terme Manos Unidas.

L'any 2016 vam iniciar un Trienni de Lluita contra la fam (2016-2018) en el qual estem treballant per disminuir la fam al món i reforçar el dret a l'alimentació de les persones més pobres i vulnerables del planeta. En aquest trienni centrarem els nostres esforços en els qui pateixen fam i a combatre les seves causes. Manos Unidas es proposa:

• Que es reconegui i compleixi, nacional i internacionalment, el dret a l'alimentació.

• Realitzar projectes cada vegada més sostenibles que facilitin l'accés als recursos, als mitjans de producció i als mercats.

• Denunciar les injustícies en els fòrums internacionals i proposar polítiques socials i econòmiques basades en el ben comú.

• Conscienciar sobre la realitat de la “paradoxa de l'abundància”: en un món en el qual hi ha aliments per a tots, no tots poden menjar. O, dit d'una altra manera: mentre que 1/3 dels aliments que es produeixen acaba en les escombraries, gairebé 800 milions de persones passen fam.

• Mostrar a la societat espanyola com la nostra manera de viure i consumir està impedint el ple desenvolupament del dret a l'alimentació per a tots.

Condicions de participació:

1. Els treballs presentats hauran d'haver estat publicats entre els dies 1 de maig de 2016 i 30 d'abril de 2017.

2. Per poder concursar serà necessari enviar abans del dia 5 de maig de 2017, per correu, un exemplar del periòdic o revista on s'hagi publicat l'article i, en sobre apart, el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor a la següent adreça:

Premio de Prensa. MANOS UNIDAS. C/ Neula, 38 –3º. 28004 Madrid

En cap cas s'admetrà a concurs un portal o una web completa, sinó un treball publicat en aquesta web o portal.

Els treballs que no estiguin escrits en llengua castellana hauran d'anar acompanyats de la corresponent traducció.

Els treballs també podran enviar-se directament per correu electrònic o a través d'alguna plataforma d'enviament, en format pdf, a la següent adreça: premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar en l'assumpte: Premio Manos Unidas de Prensa. En aquest cas els treballs hauran d'anar acompanyats per un document en pdf en el qual figurin les dades de l'autor: Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic.

3. S'estableix un premi de 3.000 euros, que, per decisió del Jurat, podria repartir-se entre diversos guanyadors.

4. El jurat qualificador, que estarà compost per quatre persones de MANOS UNIDAS i quatre professionals dels mitjans, emetrà la seva fallada al llarg del mes de juny de 2017. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador i es publicarà a la pàgina web (manosunidas.org) i a les xarxes socials de l'organització.

5. MANOS UNIDAS podrà realitzar una selecció prèvia dels treballs presentats. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

6. El concurs podrà declarar-se desert i la fallada del jurat serà inapel·lable. MANOS UNIDAS podrà utilitzar, i publicar a la seva pàgina web, els articles guanyadors per a les seves campanyes sense finalitats lucratives, sense que això doni dret a retribució alguna per als concursants.