Premi de Fotoperiodisme 2018

El premi de fotoperiodisme posa l'accent en el missatge d'esperança

divendres, 4 maig, 2018 - 23:45

Mans Unides convoca la 3a edició del Premi Mans Unides de Fotografia, a fi d'estimular als professionals de la fotografia en el seu treball de sensibilitzar l'opinió pública sobre la realitat dels països més desfavorits i sobre els desequilibris Nord-Sud.

El termini admissió de treballs conclourà el 4 de maig de 2018.

BASES:

1. QUI POT PARTICIPAR

Podran participar els professionals que hagin realitzat o publicat les seves fotografies en mitjans nacionals o estrangers en el període transcorregut entre l'1 de maig de 2017 i l'1 de maig de 2018.

2. TEMÀTICA

Les fotografies hauran d'estar relacionades amb la realitat dels països en els quals treballa Mans Unides, amb el treball de l'organització o amb la seva campanya anual "Comparteix el que importa", centrada en la necessitat de compartir el missatge de lluita contra la fam i la pobresa o amb algun d'aquests temes: cooperació internacional, exclusió social, vulneració dels drets humans, conflictes armats, desastres naturals ...

El jurat valorarà el missatge d'esperança que transmetin les fotografies.

3. FORMAT

Les fotografies s'hauran de presentar en format digital. Les imatges hauran d'estar en JPEG i comprimides en qualitat alta (12) amb perfil de color RGB, i amb una resolució mínima de 300ppp i amb una mida mínima de 40 cm en el seu costat més petit.
Les imatges NO han de contenir el nom de l'autor.
Cada autor podrà enviar un màxim de tres fotografies.
Les fotografies han d'identificar el lloc on han estat preses i anar acompanyades d'un text explicatiu.

4. FORMA D'ENVIAMENT

• Enviament de sobre que contingui un CD o DVD degudament protegit i identificat amb el nom del concursant a la següent adreça:

Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo
C/ Barquillo, 38 -3º
28005 Madrid, Espanya

A més, l'enviament ha d'incloure un sobre tancat que contingui les dades de l'autor: Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic. (*)

• Directament per correu electrònic o mitjançant alguna plataforma d'enviament, a la següent adreça: premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar en l'assumpte: Premi Mans Unides de Fotoperiodisme.

En aquest cas les fotografies hauran d'anar acompanyades per un document en pdf en el qual figurin les dades de l'autor: Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic. (*)

5. TERMINI:

El termini admissió de les obres conclourà el 4 de maig de 2018. En cas d'enviament postal, es considerarà com a data de presentació la del mata-segells del sobre.

6. PREMIS:

El jurat, que estarà compost per quatre professionals del món de la comunicació, quatre persones de Mans Unides i un representant de l'entitat patrocinadora, emetrà el seu veredicte al llarg del mes de juny de 2018.

El jurat podrà triar un màxim de quatre guanyadors.

El premi, dotat amb 2.500 euros, es repartirà entre els guanyadors segons determini el jurat.
La decisió del jurat serà publicada a la web de Mans Unides (www.manosunidas.org) i serà comunicada personalment al guanyador o guanyadors. El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

7. REGLES GENERALS:

Els autors premiats, en acceptar les bases del concurs, autoritzen a Mans Unides a utilitzar de forma no exclusiva, tant a nivell nacional com internacional, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres, per als fins de l'organització.

Les imatges sempre seran utilitzades incloent el nom de l'autor de les mateixes.

En cap cas les fotografies presentades seran retornades als seus autors.

Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel•lectual i del dret a la pròpia imatge.

(*) En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mans Unides informa que les dades personals que ens envieu seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant comunicació escrita a Mans Unides-Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo nº 38 - 28004 Madrid o per mail