Premi de Fotoperiodisme 2017

El premi de fotoperiodisme posa l'accent en el missatge d'esperança

divendres, 5 maig, 2017 - 23:45

Mans Unides convoca la 2ª edició del Premi de Fotoperiodisme Mans Unides, a fi d'estimular als professionals de la fotografia en el seu treball de sensibilitzar a l'opinió pública sobre la realitat dels països més desfavorits i sobre els desequilibris Nord-Sud.

Aquest és el segon any que Mans Unides convoca el Premi de Fotoperiodisme, premi dirigit a fotògrafs professionals. Les fotografies hauran d'estar relacionades amb la realitat dels països en els quals treballa Mans Unides, amb el treball de l'organització o amb la campanya anual “El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa”.

S'admetran també treballs relacionats amb aquestes temàtiques: cooperació internacional, exclusió social, vulneració dels drets humans, conflictes armats, desastres naturals...

Termini màxim de presentació: 5 de maig de 2017.

BASES:

QUI POT PARTICIPAR
Podran participar fotògrafs professionals que hagin realitzat o publicat les seves fotografies en mitjans nacionals o estrangers en el període transcorregut entre l'1 de maig de 2016 i l'1 de maig de 2017.

TEMÀTICA
Les fotografies hauran d'estar relacionades amb la realitat dels països en els quals treballa Mans Unides, amb el treball de l'organització o amb la seva campanya anual “El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa”, centrada en la lluita contra el desaprofitament d'aliments, o amb algun d'aquests assumptes: cooperació internacional, exclusió social, vulneració dels drets humans, conflictes armats, desastres naturals...
El jurat valorarà el missatge d'esperança que transmetin les fotografies.

FORMAT
Les fotografies hauran de presentar-se en format digital. Les imatges hauran d'estar en JPEG i comprimides en qualitat alta (12) amb perfil de color RGB, i amb una resolució mínima de 300 ppp i amb una grandària mínima de 40 cm en el seu costat més petit.
Les imatges NO han de contenir el nom de l'autor.
Cada autor podrà enviar un màxim de tres fotografies.
Les fotografies hauran d'anar acompanyades d'un text explicatiu i identificar el lloc on han estat preses.

FORMA D'ENVIAMENT
A/- Enviament de sobre que contingui un CD o DVD degudament protegit i identificat amb el nom del concursant a la següent adreça:
Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo C/ Neula, 38 -3º
28005 Madrid
A més, l'enviament haurà d'incloure un sobre tancat que contingui les dades de l'autor: Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic. (*)

B/- Directament per correu electrònic o a través de alguna plataforma d'enviament, a la següent adreça:
premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar en l'assumpte: Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo.

En aquest cas les fotografies hauran d'anar acompanyades per un document en pdf en el qual figurin les dades de l'autor:
Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon de contacte i correu electrònic. (*)

TERMINI
El termini d'admissió de les obres conclourà el 5 de maig de 2017. En cas d'enviament postal, es considerarà com a data de presentació la del matasellos del sobre.

PREMIS:
El jurat, que estarà compost per quatre professionals del món de la comunicació, quatre persones de Manos Unidas i un representant de l'entitat patrocinadora, emetrà el seu veredicte al llarg del mes de juny de 2017.

El jurat podrà triar un màxim de quatre guanyadors.

El premi, dotat amb 2.500 euros, es repartirà entre els guanyadors segons determini el jurat.

La decisió del jurat serà publicada a la web de Manos Unidas (www.manosunidas.org) i serà comunicada personalment al guanyador o guanyadors.

El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

REGLES GENERALS
Els autors premiats, en acceptar les bases del concurs, autoritzen a Manos Unidas a utilitzar de forma no exclusiva, tant a nivell nacional com a internacional, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres, per a les finalitats de l'organització.

Les imatges sempre seran utilitzades incloent el nom de l'autor de les mateixes. En cap cas les fotografies presentades seran retornades als seus autors.

Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge.

*En compliment del que es disposa en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Manos Unidas informa que les dades personals que ens enviï seran incorporats per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a Manos Unidas-Dpto. de Protección de Datos, carrer Neula nº 38 – 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org.

Resultat Premi Fotoperiodisme 2017

Alejandro Martínez Vélez, guanyador amb la foto "Food"

Alejandro Martínez Vélez, jove fotoperiodista freelance, ha resultat guanyador de la segona edició del Premi Mans Unides de Fotoperiodisme amb la fotografia titulada "Food".
 "Food" està presa en un vagó abandonat a l'estació de tren de Belgrad, que demostra, segons el jurat, "el drama dels refugiats en tota la seva cruesa". Aquest premi està dotat amb 2.500 euros, que aporta La Caixa.