Transparència a Mans Unides

Una organització no governamental compromesa amb la transparència

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus fons; de fet un dels nostres valors com a institució, és fidel reflex de la nostra aposta per respondre davant la societat.

"La transparència és el valor d'ensenyar el que feixos i com ho fas". I per ser transparent, ha d'existir la tranquil·litat que tot el que vagis a ensenyar serà bo.

En una organització com a Mans Unides per ser transparent, has d'aconseguir uns mètodes de treball i uns sistemes de control que et permetin gestionar impecablement els teus fons i corregir de seguida cada error que es cometi. Perquè aquests sistemes funcionin, l'organització i les persones responsables de la mateixa han de viure segons uns valors inqüestionables d'honradesa i esforç. Uns valors que ens porten a revisar de forma contínua la labor que realitzem per exigir-nos canvis i millores que es noten cada dia.

Per això la transparència no s'improvisa. I sempre va associada al bon fer, a una bona manera de treballar, a unes bones pràctiques, a un bon govern. En definitiva, a una ètica.
La veritable transparència en una organització com a Mans Unides comença quan una persona, de forma ordenada i meticulosa, registra cada dia els donatius que rep. Un nombre darrere l'altre en una taula de càlcul. Es lliura un vaig rebre, s'anota en el llibre d'ingressos, es registren les entrades i sortides, s'extreuen els moviments del compte bancari, s'identifiquen els donants, es fa anàlisis i es realitza quadri cada mes. Així de forma constant. Fent això mateix a més per a cadascun dels fons que rebem a través de domiciliacions, subvencions, transferències i convenis. No en una sola oficina, sinó en centenars de ciutats de tota Espanya. No un dia, sinó tots els dies

Comptem amb procediments, normes d'obligat compliment i aplicacions informàtiques que permeten que això funcioni d'aquesta manera. Conjugant la nostra condició d'organització gran i de referència amb la d'estar al peu del carrer a cada ciutat de cada diòcesi del nostre país. Apliquem mètodes de revisió, avaluació i seguiment que ens exigeixen obrir espais de reflexió on poder detectar i prevenir errors. I adoptem noves mesures i modifiquem polítiques si és necessari. Aquest estat de gestió abasta la comptabilitat, la fiscalitat, els proveïdors, el màrqueting, la publicitat, les xarxes socials, la informàtica, la qualitat, la planificació, i també el compliment de lleis múltiples que ens afecten en innombrables facetes del nostre treball.

Actualment el 87% dels ingressos de recaptació de Mans Unides prové de fonts privades i el 12.3% del sector públic. D'aquest percentatge el 40.9% dels ingressos prové dels socis que són la base fonamental de l'organització.

Del total de les despeses, el 90,6% ha estat destinat a les finalitats de Mans Unides: el 85,6% a projectes de desenvolupament i el 5% a sensibilització.

Els comptes anuals de Mans Unides han estat auditats per Espaudit Gabinet d'Auditoria S.A. L'informe està disponible a la web i en format paper en les delegacions de Mans Unides. Comptem igualment amb l'acreditació de la Fundación Lealtad, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i de la Coordinadora d'ONGD Espanya.

Mans Unides ha estat acreditada amb el segell de "ONGD avaluada", perquè s'ha sotmès al procés d'avaluació de l'Eina de Transparència i Bon Govern de la Corrdinadora de ONGD Espanya amb la firma auditora externa esmentada prèviament, tal com es contempla en el procediment aprovat per l'Assemblea de la Coordinadora. Aquesta és una proposta d'autoregulació que juntament amb altres mecanismes propis i aliens, com el Codi de Conducta i les auditories externes, als quals se sotmeten les ONGD. Tota la informació sobre aquesta eina es podrà trobar a la web de transparència i bon govern de la Coordinadora d'ONGD.

A causa de la seva excel·lent tasca, la nostra organització està en possessió, entre d'altres, del Premi a la Millor Tasca Humanitària (1998), el Premi del Festival de Publicitat de Nova York (1999), el Premi Sol de Plata del Festival de Sant Sebastià (1999), el Premi Ondas (Publicitat Nacional 2000), el Premi "Valors Humans" de la Fundació Científica Caixa Rural de Zamora (2001) i el Premi Internacional pro Drets Humans de la Fundació Jaume Brunet (2004). En 2009 Mans Unides va ser rebuda per SS. Benet XVI i el 2010 va guanyar el premi Príncep d'Astúries.

Igualment a continuació es podrà revisar alguns documents d'interès que serveixen com a mecanismes propis d'autoregulació:

Mans Unides es fonamenta en els valors de la Doctrina Social de l'Església Catòlica

Mans Unides és una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i progrés dels països del tercer mó. El... Llegir més

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita contra la fam i la pobresa al món

Una de les grans fortaleses de Mans Unides és que ens caracterisamos per ser una organització composta majoritàriament per voluntaris,... Llegir més

Mans Unides és una de les principals ONG per al desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Oceania

Mans Unides és una organització no gubertamental per al desenvolupament que té com a objectiu portar a transformacions i canvis socials... Llegir més

Mans Unides manté relacions externes nacionals i internacionals amb organismes i xarxes

A causa de la globalització que vivim en l'actualitat, és necessària l'existència de relacions entre persones , països i continents el que... Llegir més

Mans Unides, una ONG amb presència a tota Espanya

L'ONG Mans Unides està conformada per 71 delegacions regionals a Espanya. Cada delegació regional de l'ONG està formada al seu torn per... Llegir més

Segueix les publicacions de l'ONG Mans Unides

Descarrega't els butlletins, les memòries anuals, les auditories, el llibre de projectes, els estatuts, els codis de conducta i altres... Llegir més

Descarrega't els butlletins de Mans Unides

Descarrega't les memòries, auditories i llibres de projectes de Mans Unides

Descarrega't documents de Mans Unides

Vols conèixer l'origen i la història de l'ONG Mans Unides?

Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan Dones d'Acció Catòlica Espanyola van organitzar la primera Campanya contra la... Llegir més

La sensibilització és una de les tasques primordials de l'ONG Mans Unides

Un dels principals objectius de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam i el... Llegir més

Mans Unides, als mitjans de comunicació

El paper dels mitjans de comunicació és clau en la difusió dels nostres missatges de conscienciació, orientats a canviar mentalitats i... Llegir més