Farem més fàcil l'accés a l'aigua potable a Kikombo (Tanzània)

La Delegació de Mans Unides de Tarragona ha signat un conveni de col•laboració amb PROMAS Jardineria pel finançament de les obres d'accés a l'aigua a Kikombo (Tanzània). L'empresa hi destinarà un percentatge dels seus beneficis anuals.

Kikombo és una població situada a la regió d'Iringa, al centre de Tanzània. Els seus 3.000 habitants es dediquen a l'agricultura de subsistència, la ramaderia i a la venda de llavors. La població de Kikombo té una gran necessitat de disposar d'aigua potable, si no les dones i nens han de caminar llargues distàncies per portar aigua des de tolls o fonts que, al no trobar-se protegits i estar contaminats, afecten negativament causant diverses malalties a la població.

La Diòcesi d'Iringa junt amb el Comitè d'Aigua de Kikombo i l'Oficina d'Aigua del Districte sol•liciten ajuda a Mans Unides per a aconseguir una dotació d'aigua potable. Això implica portar aigua per gravetat des d'un brollador cabalós a 5,6 km del poble, construir un dipòsit i una xarxa de distribució amb 15 punts de subministrament, entre ells l'escola de primària i secundària. S'han fet estudis previs de viabilitat, cabal i qualitat de l'aigua.

Les autoritats locals cedeixen els terrenys, l'enginyer d'aigües del districte ha elaborat el projecte i els beneficiaris aporten el treball no qualificat, sol•licitant a Mans Unides que es faci càrrec del cost dels materials i del seu transport.