Passtissos solidaris a Berga

Pastissos a Berga per llepar-se'n els dits.