ONG Rwanda

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a Rwanda per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Rwanda de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

País que segueix patint les seqüeles dels enfrontaments ètnics de 1994, encara que el govern ha decretat que tots són iguals i està prohibit parlar de grups ètnics. El govern actual funciona com una dictadura, i encara que hi ha hagut eleccions, aquestes no són fiables i el govern al poder guanya amb 90,5% dels vots.
Economia: la situació econòmica global del país està millorant fortament, sobretot a causa de tres factors: un és l'ajuda dels Estats Units, que ha trobat un soci en el qual recolzar-se en la seva diplomàcia africana, un altre és l'arribada d'empreses internacionals, sobretot financeres, que troben un país des del qual expandir les seves activitats en un gran àrea circumdant, i un altre és el comerç de minerals provinents de les províncies del Kivu a la Rep. Democràtica del Congo, comerç amb freqüència il·legal, que es "neta "a Rwanda. El desenvolupament es nota principalment a la capital, Kigali, on s'observen grans obres de millora i de construcció d'edificis moderns. Al país s'ha imposat una gran disciplina, que es barreja amb un control policial soterrat però molt efectiu. Es milloren infraestructures i es duen a terme millores en el funcionament de l'administració que complauen als grans actors internacionals del desenvolupament.
Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a Rwanda. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a Rwanda és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.
No obstant això, els camperols han notat poc aquests èxits. Cal recordar que Rwanda és un país molt poblat, amb una densitat de població similar a la d'Holanda, però amb una gran proporció dels seus habitants dedicats a l'agricultura. Això fa que la superfície mitjana de les parcel·les conreades sigui molt petita i per tant els ingressos mitjans de les famílies siguin molt reduïts. A aquest problema s'afegeix el de la superfície accidentada del país, que no debades es diu "de les 1.000 turons". Moltes parcel·les estan situades en grans pendents i, llevat que es treballin de forma adequada, faciliten l'erosió del sòl. Un problema afegit ve donat pel fet que els títols de propietat de les terres que es donen des de l'administració de l'estat de vegades es contradiuen amb els drets concedits pels caps tradicionals, el que dóna lloc a litigis que arriben a produir violència. Aquest problema és un dels diversos que són a l'arrel dels conflictes que van donar lloc al genocidi ètnic del 94. Falta saber si aquests problemes estan resolts o si, com temem, segueixen latents.

Geogràfics

Sociopolític-econòmics

Superfìcie: 26.338 Km2

IDH: 0,506

 % Índex alfabetització adults: 65,9

Població: 12.100.049

Esperança de vida en néixer (anys): 64,1

% Població

Urbana / Rural: 27,84 / 72,16

Taxa mortalitat infantil: 62,51 / 1000

PIB  pc: 645 US $

Taxa mortalitat materna: 340/100000

% Incidència desnutrició: 33,8

Nº Total d'Diòcesi: 14 Nº Diòcesi amb les que treballem: 6

 % Índex HIV / Sida: 2,9

Forma de govern: República Parlamentària

 Divisió administrativa: Provínces

% Població baix llindar de pobresa: 44,9

 Moneda local: Franco Ruandès

% Població sense accés a l'aigua: 29

Estratègies de Mans Unides a Rwanda a nivell geogràfic
Mans Unides intervé en tot el país ja que hi ha bones comunicacions.
Grups de població prioritaris
Població rural ja que és la més empobrida.
Llistat de noms d'ONG a Rwanda que treballen amb l'organització no governamental Mans Unides
Misionerqs dels SS CC, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul, Germanes Dominiques de l'Anunciata, MM de Jesús, Maria i Josep

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Projecte Educació Àfrica | ONG Rwanda | Construcció Internat Femení

Les alumnes de l'escola de Gisenyi (Rwanda) necessiten un internat nou per no haver de i anar tornar cada dia

Aquest projecte educatiu a Rwanda té l'objectiu de construir un internat femení per a les alumnes de l'escola de... Llegir més
Projectes Rwanda | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Lleida

La formació escolar dels nens de Kampanga (Rwanda) depèn de l'ampliació del col·legi de la zona

Aquest projecte educatiu a Rwanda té l'objectiu d'ampliar l'escola local de Kampanga. Amb la teva ajuda, podem fer-ho... Llegir més
Projectes Rwanda | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Tarragona