ONG República Dominicana

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a República Dominicana per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a República Dominicana de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona