ONG Mali

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a Mali per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Mali de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

Llistat de noms d'ONG a Mali que treballen amb l'organització no governamental Mans Unides