ONG Ghana

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a Ghana per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Ghana de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

Ghana, oficialment República de Ghana, és un país de l'Àfrica Occidental situat al Golf de Guinea. Compta amb una població de més de 26 milions d'habitants en una extensió comparativament igual a la del Regne Unit. El 1957 Ghana ha estat la primera colònia africana a independitzar-se, i des de 1992 compta amb un govern democràtic estable amb eleccions generals, que per ara, no han plantejat problemes.
Població: aproximadament el 80% de la població viu a la zona Sud del país, quedant el 20% restant a la zona Nord, sent aquesta una regió molt més pobre a causa de l'escassetat de recursos naturals. La població del Sud és molt pacífica i conviuen en harmonia. En canvi a la zona Nord els problemes tribals són una constant. En total hi ha uns 100 grups ètnics a tot el país, sent majoritàriament cristians (69%).
Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a Ghana. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a Ghana és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.
Economia: El medi desubsistencia prioritari és l'agricultura (aprox. 40% del PIB), tot i que Ghana és el segon productor de cacau després de Costa d'Ivori. També l'or, la fusta, els diamants i el manganès són importants fonts d'ingressos, i l'any 2009 es va descobrir petroli a la zona, el que ha permès al país ser productor i exportador.
Educació: L'índex d'analfabetisme ha anat disminuint considerablement, sobretot a causa de les mesures educatives dutes a terme pel Govern, (el 56% el 1980 a menys del 30%) si bé la qualitat de l'ensenyament deixa molt a desitjar. Molt pocs arriben a realitzar estudis secundaris, i d'educació superior sobretot.
Sanitat: a partir de l'any 2003 es va crear un sistema d'assegurances sanitàries que ha facilitat moltíssim l'accés de la població als serveis mèdic-sanitaris, tot i que encara queda molt per fer en aquest camp. L'accés a l'aigua potable és un dels principals problemes, causant de moltes malties i fent molt tedioses les tasques domèstiques, sobretot per a dones i nens.

Geogràfics

Sociopolític-econòmics

 

Superfície: 238.533 Km2

 

IDH: 0,573

 

% Índex alfabetització adults: 71,5

Població: 26.442.178

Esperança de vida en néixer (anys): 61,1

% Població Urbana / Rural: 53,39/46,61

Taxa mortalitat infantil: 47,26 / 1000

PIB pc:1.846 US $


Taxa mortalitat materna: 350/100000

% Incidència desnutrició: < 5

Nº Total d'Diòcesi: 20

Nº Diòcesi amb què treballem: 8

% Índex HIV / Sida: 1,8

Forma de govern: República Presidencialista

 

Divisió administrativa: 10 regions

% Població sota llindar de la pobresa: 28,5

 

Moneda local: Ghana Cedi

 


% Població sense accés a l'aigua: 13

Estratègia de Mans Unides a Ghana a nivell geogràfic
La zona nord del país és sens dubte la més pobra i compta amb menys suports, tant del Govern com d'altres ONGs. Mans Unides hauria per tant prioritzar els projectes en aquesta zona. Tene bones contraparts en dos Diòcesi i estem treballant per ampliar el nombre. Al Sud ha treballat molt en el sector Educatiu però Mans Unides pensi que ha arribat el moment d'anar canviant una mica l'enfocament i dedicar més recursos a projectes referents a la dona ia la sanitat.
Grups de població prioritaris
Població infantil, joves, dones i població en la zona rural.
Llistat de noms d'ONG a Ghana que treballen amb l'organització no governamental Mans Unides
A Ghana l'ONG Mans Unides treballa fonamentalment amb algunes de les Oficines de Desenvolupament de les 20 diòcesis existents. No amb totes es pot treballar, ja sigui per la seva falta de transparència o incapacitat de realitzar projectes. No obstant això, amb altres no hi ha cap tipus de problema i funcionen molt bé. Es treballa també amb congregacions religioses estrangeres, tot i que menys, per haver molt poques dins del país, destacant l'excel·lent treball que realitzen. En alguna ocasió esporàdica realitzem projectes amb congregacions locals, i fins al moment, Mans Unides no treballa amb ONGD locals.

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Professor impartint classe

Els nens del llogaret de Fufulso (Ghana) necessiten una escola

Aquest projecte educatiu a Ghana té l'objectiu de construir una escola d'educació primària a Fufulso. Amb la teva ajuda... Llegir més
Projectes Ghana | Projectes Àfrica | Projectes d'educació | ONG Barcelona