ONG El Salvador

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a El Salvador per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a El Salvador de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

El Salvador està limitat per l'Oceà Pacífic, Guatemala i Hondures.

Població: major densitat de població d'Amèrica Central (304 habitants / km2); el 33.8% és menor de 18 anys i una mica més de la meitat, menor d'
30 anys.

Economia: molts anys de base agro exportadora -cafè, cotó i sucre-, que des de 1989 s'ha anat esgotant cada vegada més a causa de polítiques econòmiques que van abandonar el camp, a l'extrem que avui l'economia ja no se sustenta en les exportacions primàries, sinó en les remeses i en empreses maquiladores tèxtils. Resultat: abandonament del camp i emigració cap a l'exterior (sobretot EUA) i cap a centres urbans i semi urbans. El 2011 gairebé 3 milions de persones vivien fora del país. Al costat del declivi de l'agro, creixia l'economia importadora sufragada en bona part amb els dòlars provinents de les remeses familiars. Els indicadors macroeconòmics assenyalen que l'economia del país ha crescut però les polítiques dels últims 15 anys, per donar suport a l'agricultura, l'educació, la salut, etc., han deteriorat la qualitat de vida de la majoria: dependència dels agricultors de subsistència pels paquets agroquímics per a la producció, pèrdua de moltes varietats criolles de diversos cultius, oblit de pràctiques ancestrals en la producció agropecuària, l'associo de cultius, és a dir de fer "milpas" a produir "blat de moro", agricultura més productiva però que deteriora els recursos (sòl, aigua, bosc, i també la salut dels agricultors). Canvi d'hàbits alimentaris sans i nutritius: de collir fruits variats i frescos a la parcel·la i als patis dels habitatges per menjar processat i ferralla.

Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a El Salvador. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a El Salvador és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.

Inseguretat alimentària: les seves arrels no estan tant en la producció o en la productivitat del sector agrícola i d'aliments, sinó en l'accés als mateixos i en la seva qualitat nutricional, accentuant aquests efectes un model econòmic neoliberal (finals 80) que va impulsar el sector terciari (comerç i serveis) i va desatendre la base productiva, afavorint importació de béns de consum, encara en condicions desfavorables per a l'economia nacional, i comprant a altres països productes de la cistella bàsica.

Alta concentració de terres: 70% dels petits productors no tenen una àrea suficient per produir els seus aliments, havent de arrendar petites àrees. Totes aquestes causes han creat una limitada participació de la societat civil en la cohesió d'estratègies que garanteixin la Sobirania Alimentària.

Inseguretat ciutadana: violència social extrema per diverses causes: narcotràfic, crim organitzat, colles nacionals, i la corrupció en institucions de l'Estat acaben en assassinats i actes violents diaris - 91 homicidis per cada 100,000 habitants-.

Geogràfics

Sociopolític-econòmics

Superfície: 21.040 Km2

IDH: 0,662

 

% Índex alfabetizació adults: 85

Població: 6.383.752

Esperança de vida en neíxer (anys): 72,6

% Població

Urbana: 66,25 -  Rural: 33,75

Taxa mortalitat infantil: 20/1000

PIB  pc: 3.826 US $

Taxa mortalitat materna: 81/100000

% Incidència de desnutrició: 13,5

Nº de d´Diòcesi: 8

% Índex HIV / Sida: 0,8

Forma de govern: República Presidencialista

 

Divisió administrativa: 14 departaments (províncies)

% Població baix llindar de pobresa: 36,5

 

Moneda local: país dolaritzat

% Població sense accés a l'aigua: 10

Estratègies de Mans Unides a El Salvador a nivell geogràfic

Les zones rurals d'occident, centre i orient del país i zones suburbanes de Sant Salvador.

Llistat de noms d'ONG a El Salvador que treballen amb l'organització no governamental Mans Unides

Associació Intersectorial per al Desenvolupament Econòmic i el Progrés Social (CIDEP), Fundació Salvadoreña de Desenvolupament i Habitatge Mínima (FUNDASAL), Associació per al Desenvolupament Infantil i Promoció Humana (Cinde), Fundació Salvadoreña per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (XARXES), Associació per a la Promoció dels Drets Humans de la Infantesa al Salvador (APRODEHNI), Federació de Cooperatives de la Reforma Agrària Regió Central (FECORACEN), Associació Programa de Capacitació per a la reconstrucció del Salvador (PROCARES), Associació Intercomunal de Comunitats Unides per el Desenvolupament Econòmic i Social del Baix Lempa (ACUDESBAL), Comissió de Drets Humans d'el Salvador (CDHES), Equip Blat de moro, Càritas de la diòcesi de Santa Anna, Càritas de la diòcesi de Sant Vicent, Càritas de la diòcesi de Zacatecoluca, Caritas de la diòcesi de Santiago de Maria.