ONG Egipte

Mans Unides treballa amb diferents ONGs a Egipte per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Egipte de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

Llistat de noms d'ONG a Egipte que treballen amb l'organització no governamental Mans Unides
ONG contra la pobresa al món