ONG dones

Mans Unides, una ONG de dones internacional espanyola

L'organització no governamental Mans Unides és una de les ONG que treballen pel desenvolupament de la dona a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

La promoció de la dona és una tasca constant per Mans Unides que resulta productiva per al desenvolupament de la societat. Les dones són actors importants com a generadores d'ingressos, educadores dels seus fills i ciutadanes responsables, cosa que no només abasta l'àmbit reduït de la família, sinó el de la seva comunitat i el del seu país.